*בהשארת פרטייך במאגר לקוחות החברה הנך מאשר שליחת דברי פרסומת ודיוור בהתאם לסעיף 30 לחוק הבזק.
*אין החברה מתחייבת לפרסם את שמות הזוכים ו/או את ההחלטות והקריטריונים בנדון.

*בהשארת פרטייך במאגר לקוחות החברה הנך מאשר שליחת דברי פרסומת ודיוור בהתאם לסעיף 30 לחוק הבזק.
*אין החברה מתחייבת לפרסם את שמות הזוכים ו/או את ההחלטות והקריטריונים בנדון.

Afikofunky_mobile_bg_10
Afikofunky_mobile_bg_10
נגישות